Mittwoch, 16. Dezember 2009

Việt Nam: tỉnh hay khu tự trị của Trung Quốc?

Đây là một tài liệu chép lại từ băng ghi âm bằng tiếng Tàu cuộc hop mặt giữa đại diện của „Tổng Cục Tình Báo Hoa Nam“ và đại diện của „Tổng Cục II Việt Nam“ (vào thời điểm nào và ở đâu thì không rõ; nhưng căn cứ theo nội dung thì rất mới). Băng ghi âm này được lưu trữ theo chế độ „tuyệt mật“. Ninh Cơ dịch ra tiếng Việt và ghi lại.

Trích đoạn:
  • "...việc tiêu diệt bọn dân chủ giòi bọ không còn là việc riêng của các đồng chí VN..." (trang 1)
  • "...Việt Nam trở về với tổ quốc Trung Hoa vĩ đại là việc trước sau phải đến (...). Việt Nam là một nhánh của cây đại thụ Trung Hoa..." (trang 2)
  • "...Có Việt Nam nhập vào, Trung Quốc đã vĩ đại càng thêm vĩ đại..." (trang 3)
  • "...đám trí thức lèo tèo mới đáng ngại (...). Công an sẽ được trang bị để đè bẹp mọi mưu toan đối kháng..." (trang 4)
  • "...mô hình quản trị Việt Nam? (...) mấy đồng chí Việt Nam nêu ý kiến (...)  liên bang (...). Thống nhất sao được với bọn Tây Tạng, Nội Mông, Mãn Châu, Hồi Hột (...) quyết không được!..." (trang 5)
Xin mời bạn vào trang youtube dưới đây để nghe bài đọc tiếng Việt (2 phần):
http://www.youtube.com/watch?v=bdNAPkgtSw4
http://www.youtube.com/watch?v=qCFSmdx8Q7Y&feature=related

và vào đây để download bài viết theo dạng pdf (phải sign up):
Tài liệu mật: Việt Nam - tỉnh hay khu tự trị?